ครบวงจร ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ทั้งการนำเข้า-ส่งออก และ
การจัดส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ

"อัคโทเร็ม" ให้บริการขนส่งสินค้าทุกประเภท โดยเราได้ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำให้บริการขนส่งสินค้าทั้งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมรองรับเงื่อนไขทางธุรกิจ สัญญา ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) หรือความต้องการของคุณในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ อัคโทเร็มยังให้บริการระบบการบริหารจัดการสินค้าและระบบคลังสินค้าที่ควบคุมโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีศักยภาพรองรับปริมาณสินค้า และลักษณะเฉพาะในธุรกิจของคุณ

บริการทางด้านโลจิสติกส์

การขนส่งทางอากาศ
หากธุรกิจของคุณจำเป็นต้องขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ต้องการการดูแล และระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง การขนส่งทางอากาศ คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
การขนส่งทางเรือ
หากธุรกิจของคุณจำเป็นต้องขนส่งสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้ามีน้ำหนักมาก และต้องการจัดการต้นทุนทางธุรกิจให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด การขนส่งทางเรือ คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ระบบบริหารจัดการสินค้าและคลังสินค้า
หากคุณกำลังมองหาคลังสินค้า ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คลังสินค้าธรรมดา ให้เราได้ดูแลสินค้าของคุณ กับคลังสินค้าที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมคลังสินค้ามากที่สุด
การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
อัคโทเร็มได้ร่วมมือกับบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทย เพื่อให้บริการการขนส่งเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย
ศูนย์บริการลูกค้า
อัคโทเร็มให้บริการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้าและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการ ติดต่อประสานงาน ตอบข้อซักถาม รับเรื่องร้องเรียนและดูแลลูกค้าของคุณ
ศูนย์จัดส่งสินค้าแบบเข้ารับสินค้า (Pick-Up Center)
อัคโทเร็มให้บริการศูนย์จัดส่งสินค้าแบบเข้ารับสินค้า (Pick-Up Center) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าและตัวเลือกในการรับสินค้าให้กับลูกค้าของคุณ
ศูนย์รับส่งพัสดุและสินค้าแบบด่วนพิเศษ (EMS)
ให้ธุรกิจของคุณมีบริการแบบครบวงจร และสะดวกยิ่งขึ้นด้วยบริการ "EMS Center" จุดให้บริการนำส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งชั้นนำของประเทศ